ZWROTY I REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres marcingil0445@gmail.com lub odesłać na adres: 31-959 Kraków Os. Górali 6
2. Towar może zostać zwrócony w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia doręczenia przesyłki do Klienta, od daty potwierdzenia nadania zwrotu, np. stempla pocztowego. 
3. Zalecamy wysyłkę listem poleconym (rejestrowanym). Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. 
4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

ZWROT

1. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, należy go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: 31-959 Kraków Os. Górali 6  wraz z paragonem i dołączonym formularzem zwrotu
2. Koszty wysyłek ponosi kupujący.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do zwrotu w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zwrotu produktu.
4. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy i prawach konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. W przypadku paczek pobraniowych oraz zamówień opłaconych przelewem zwykłym zwrot zostanie zrealizowany na podany w formularzu zwrotu numer konta.

Uwaga! Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu. Formularz zwrotu dołączany jest do każdego zamówienia wraz z podpiętym do niego paragonem. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu zwrotu.

 

WYMIANA
1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez dokonanie zwrotu i złożenie oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

REKLAMACJA
1 Towar odsyłany w ramach reklamacji powinien być czysty.
2. Reklamowany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu:31-959 Kraków Os. Górali 6  wraz z paragonem i dołączonym formularzem zwrotu. 
3. Koszty wysyłek ponosi kupujący.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu. (Wraz z informacją, iż zwrot produktu ma być rozpatrzony w trybie reklamacji) Formularz zwrotu dołączany jest do każdego zamówienia wraz z podpiętym do niego paragonem.  Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.